Meestal gebeurt alles via facebook ( Privé pagina ) maar voor de mensen die dat niet hebben gebruiken wij E-mail.

 

 

Reserveren gaat als volgt:

- U bericht ons wat u zoekt of in wat u interesse heeft.

- als er onmiddellijk rittens hiervan vrij zijn, maken we een afspraak en komt U kijken. ( brengen gaat ook=>transport )

- Rittens die niet onmiddellijk beschikbaar zijn. U wordt op de lijst gezet - En bericht als ze geboren worden en het verder verloop.

==>

Bij reservatie vragen wij een een aanbetaling van 50% van het bedrag op onze rekening stort ( U krijgt STEEDS een bewijs hiervan).

U moet ook verstaan dat wij deze rittens voor u vasthouden en als u dan ergens anders plots een ander gaat kopen,

waardoor u niet komt opdagen, wij daar tijd voor niets hebben ingestoken.       

Zodra U betaalt heeft is deze ritten dan ook 100% van U. Deze ritten wordt dan ook op uw naam gezet op facebook.

( Als u dit niet wil gelieve ons te berichten ).

Wanneer de aanbetaling niet binnen het aangegeven termijn is gebeurd, vervalt u reservering.

d.w.z dat iemand anders dan de door jou gekozen ritten kan reserveren.

 

=> aanbetaling moet binnen de 7 dagen op de rekening staan, nadat er een afspraak van betaling werd gemaakt. zo niet verliest u ook de reservering. 

 

!!!!Tijd dat de ritten vertrekt. U BENT NIET BEREIKBAAR...!!!!

 

====> 3 x gaan we trachten u te berichten. Zowel via e-mail, pb facebook als SMS.

Als u nog steeds na 7 dagen niets van U laat horen vervalt alsook u reservering.

 

U verliest Uw aanbetaling als U : - Niets meer van U laat horen.

                                  - de ritten 4 weken is en u plots hem of haar niet meer wilt.

                                  - Als u niet reageert op onze berichten om afspraken te maken.

 

!!! EISEN stellen en AFDINGEN op onze Rittens zijn NOT DONE! WIJ beslissen wanneer u langskomt.

Wij hebben nog een leven naast onze rattery, hebben dus ook tijd voor onszelf, gezin en werk nodig!!!!!

                                  

We zijn streng maar in deze tijden gaat het niet anders.